Day: september 18, 2023

De invloed van nieuwe online trends op het nederlandse medialandschap

De afgelopen jaren hebben we een sterke stijging gezien in de opkomst van nieuwe online trends. Deze hebben niet alleen invloed gehad op de manier waarop we communiceren en ons leven leiden, maar ook op de manier waarop we media consumeren. In dit artikel zullen we kijken naar de invloed van deze trends op het